Wydruk dokumentacji konserwatorskiej
2020/11/06

Przy zabiegach istnieje możliwość wydrukowania dokumentacji konserwatorskiej. Wydruk można wykonać wchodząc w zabiegi od strony Obiektu, następnie wchodząc w Dane uzupełniające >> Zabiegi lub wchodząc w spis wszystkich zabiegów, wybierając z górnego menu Prace muzealne >> Konserwacja >> Lista zabiegów

Rozdzielenie wpisów do ksiąg oraz obiektów
2020/05/20

Obiekty muzealne w systemie zostały oddzielone od samych wpisów do konkretnych ksiąg co pozwoli lepiej zawiadywać zmianami w księgach jak i samymi obiektami. Istnieje możliwość wpisania obiektu muzealnego bez przypisywania danego obiektu do księgi czy też rejestru, możliwe to jest od nowej pozycji menu “Spis muzealiów”. Do księgi inwentarzowej została dodana akcja umożliwiająca wpisanie do księgi/rejestru obiektu poprzez wybór z wcześniej dodanych obiektów.

Zmiany w wyglądzie panelu ksiąg i rejestrów
2020/05/05

Zmiana wyglądu panelu dotyczącego:

  • ksiąg inwentarzowych,
  • depozytowych,
  • rejestrów pomocniczych,
  • rejestru ewidencji,
  • księgi braków.