Wróć

Nowy rok to czas pełen nadziei, nowych możliwości oraz wyzwań.  

Często spotykanym problemem związanych z ewidencją eksponatów muzealnych jest trudność w utrzymaniu aktualności danych. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy muzeum posiada duże zbiory, trudno jest nadążyć za aktualizacją informacji o eksponatach, ich lokalizacji, stanu czy zmianach dotyczących ich identyfikacji.

Praca muzealnika przy zbiorach muzealnych obejmuje także inne zadania, takie jak udział w pracach badawczych, organizowanie wystaw, prowadzenie katalogów oraz edukację i zainteresowanie odwiedzających. Muzealnicy często współpracują również z innymi pracownikami muzeum, takimi jak kuratorzy, konserwatorzy, archiwiści i edukatorzy, aby skutecznie zarządzać i utrzymać zbiory muzealne.

Rozwiązaniem, które może być pomocne, jest zastosowanie systemu do ewidencji muzealiów Muzeo. System ten umożliwia gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie informacji o eksponatach w sposób scentralizowany i uporządkowany.

Korzystając z systemu Muzeo, pracownicy muzeum mogą łatwo dodawać nowe eksponaty do bazy danych, wprowadzać zmiany w istniejących rekordach oraz śledzić ich lokalizację i stan. System ten umożliwia również tworzenie raportów i wydruków, które ułatwiają prowadzenie ewidencji.

Jedną z dodatkowych zalet systemu Muzeo jest możliwość integracji z innymi systemami, takimi jak systemy rezerwacji czy system finansowo-księgowy. Dzięki temu można uniknąć podwójnego wprowadzania danych i zwiększyć efektywność pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z aktualną ofertą:

e-mail: biuro@fpsystem.pl tel. +48 603 317 174