Wróć

W podróży na wystawę

Ruch obiektów, kwerendy własne i obce oraz standardy postępowania w systemach Muzeo i Ekspozeo – to kilka tematów, które poruszyliśmy podczas konferencji „Obiekt w podróży – prawa autorskie i zarządzanie muzealiami w kontekście wystaw”.

Spotkanie, które odbyło się 1 grudnia na platformie ZOOM, zorganizowaliśmy wraz z Oddziałem Zachodniopomorskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Szczecinie.

Pierwszym prelegentem był Michał Wysocki, doradca ds. programowych w nowych i modernizowanych muzeach, który podzielił się doświadczeniami związanymi z organizacją muzealnych wystaw. Po nim głos zabrała dr Anna Pluszyńska z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach”.

W dalszej części konferencji o tym jak – i czy – muzea mogą uchronić się przed stratami w przypadku uszkodzenia czy kradzieży obiektu muzealnego opowiedział Jan Imiela z Departamentu Rozwoju Biznesu Korporacyjnego grupy UNIQUA.

Anna Rosińska z firmy fpsystem przybliżyła słuchaczom rozwiązania dotyczące wystaw zastosowane w systemie Muzeo. Opowiedziała o kolejnych etapach podróży, jaką pokonuje eksponat wędrując z magazynu do sali wystawowej.

W ostatniej części konferencji głos zabrał dr Franciszek Pacewicz, który przedstawił wyniki prac naukowo-badawczych przeprowadzonych w ramach projektu „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO”. W swoim wystąpieniu omówił także propozycje metod rozwiązywania problemów pojawiających w trakcie tworzenia wystaw.

W trakcie konferencji zaprezentowano także sam system Ekspozeo oraz jego najważniejsze funkcjonalności usprawniające pracę w trzech głównych obszarach: komunikacji, rytmu pracy i wspólnego działania.

Projekt „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO” realizowany był przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.