Wróć

Lekcje, kwerendy, biblioteka – dodatkowe moduły Muzeo

Podstawowa wersja systemu Muzeo zawiera wiele funkcjonalności, które ułatwiają codzienną pracę w muzeum czy innej instytucji kultury. Naszym klientom oferujemy również szereg dodatkowych modułów, które jeszcze bardziej mogą usprawnić ich pracę.

Dodatkowe funkcjonalności, które można nabyć w dowolnym momencie użytkowania Muzeo, to:

Kwerendy zewnętrzne
Jak to działa? Muzealnikom z innych placówek zostaje udostępniona strona www pozwalająca na wyszukanie muzealiów do ewentualnego wypożyczenia. System zapisuje kwerendy, przedstawia obiekty i automatycznie odpowiada negatywnie w przypadku ich niedostępności czy zajętości w podanym okresie. Użytkownik Muzeo może zarządzać zapytaniami, udzielać odpowiedzi i kontynuować działania aż do wypożyczenia, zaś system automatycznie przygotowuje pełną dokumentację. Ta funkcjonalność jest uzupełniona powiadamianiem pracowników mailem/sms-em o nowych zapytaniach.

Lekcje muzealne
Ta część obejmuje wszelkie działania związane z przyjmowaniem zamówień, planowaniem i przygotowaniem rozliczeń lekcji: harmonogramy, organizację zajętości sal, osób i ewidencję lekcji.

Biblioteka
Ewidencja zbiorów i jej wykorzystanie do opisu bibliograficznego muzealiów jest dostępna w wersji podstawowej systemu. Pełna funkcjonalność tego modułu to m.in. użycie automatycznego połączenia z Biblioteką Narodową i pobieranie opisu wg standardu MARC21, obsługa użytkowników itd.

Administracja
Ta część zawiera wiele funkcjonalności do pełnej obsługi muzealiów, prac muzealnych oraz promocyjnych. Ważniejsze z nich to:

  • Ewidencje różne, czyli m.in. rozliczenie towarów i materiałów, wyposażenia, dokumentów (wraz z kontrolowaniem terminów ważności i awizowaniem przy uruchomieniu systemu oraz za pomocą maili i sms), harmonogramy zajętości, dziennik korespondencji, poczta elektroniczna połączona z dziennikiem do wysyłki dokumentów itd.
  • Rejestr zakupów i sprzedaży oraz innych dokumentów (delegacji, not itp.) w tym pochodzących ze sprzedaży lekcji i innych usług oraz z rozliczenia zleceń. Muzeo jest dostosowane do współpracy z systemem
    Finansowo-Księgowym.
  • Obsługa sprzedaży biletów, wydawnictw i usług muzealnych z wykorzystaniem drukarek fiskalnych, kodów kreskowych i QR. Moduł zawiera rozbudowany wykaz cenników i rabatów oraz dane ułatwiające późniejszą analizę frekwencji.

Oferujemy także oprogramowanie wtyczek do publikacji zbiorów na stronach internetowych oraz wykonanie portali internetowych na podstawie uzgodnionego projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem dodatkowych modułów, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 603 317 174 lub mailem na adres biuro@fpsystem.pl.