Wróć

Gdy w muzeum dużo się dzieje…

… a to przecież muzealna codzienność, bardzo przydatne okazuje się narzędzie, za pomocą którego pracownicy działów edukacji, wystaw czy wydarzeń mogą dokładnie opisać organizowane w muzeum imprezy. Takie możliwości daje moduł Wystawy dostępny w systemie Muzeo.

W Muzeo gromadzone są podstawowe informacje o różnego rodzaju wystawach i imprezach mających związek ze zbiorami muzealnymi, ale także z muzeum jako takim. Moduł Wystawy umożliwia stworzenie spisu imprez i pozwala zebrać w jednym miejscu informacje o wykorzystanych w poszczególnych wydarzeniach muzealiach, osobach zaangażowanych w ich organizację, a także dane o biletach i frekwencji. Pozwala również na dodanie do imprezy załączników, np. zdjęć, nagrań, grafik czy skanów, a także stworzenie własnej kolekcji imprez.

Moduł Wystawy umożliwia też publikację informacji o organizowanych wydarzeniach na portalu MuzeOn. Opcja ta jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników systemu Muzeo.