Wróć

Prawa autorskie w działaniach muzealnych – jak je opisać?

Kwestie praw autorskich w działaniach muzealnych dotyczą nie tylko publikowania wizerunków obiektów na stronie internetowej czy podczas wystawy. Związane są z niemal każdym rodzajem muzealnej działalności, dlatego też warto, by były szczegółowo opisane już na etapie ewidencjonowania obiektu w systemie.

Od niedawna w systemie Muzeo możliwe jest dokładniejsze opisanie praw autorskich związanych z danym obiektem. Wychodząc naprzeciw potrzebom muzealników i obowiązującym przepisom prawnym zmodyfikowaliśmy zakładkę “www, prawa” w księdze inwentarzowej obiektu oraz dodaliśmy kolejną – “prawa” – w której możemy oznaczyć zarówno autorskie, jak i osobiste prawa majątkowe twórcy bądź jego spadkobierców, a także główne pola eksploatacji.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu pracę i pozwolą uporządkować kwestie związane z prawami autorskimi dotyczącymi muzealnych obiektów.