Wróć

EKSPOZEO – dla muzeów i nie tylko

Planowanie i organizacja wystaw jest jednym z najważniejszych (a jednocześnie bardzo wymagających i inspirujących) zadań stojących przed muzealnikami. Wymaga wiele pracy i zaangażowania, mnóstwa uzgodnień i setek godzin pracy. Aby sprostać takiemu wyzwaniu, warto sięgać po narzędzia ułatwiające pracę. Jednym z nich jest system EKSPOZEO, nad którym właśnie pracujemy.

EKSPOZEO będzie narzędziem, które pomoże muzeom i innym instytucjom kultury opracowywać i przygotowywać dowolnie duże ekspozycje (zarówno stałe, jak i czasowe) – poczynając od wstępnej koncepcji, poprzez wszystkie prace związane z pozyskiwaniem eksponatów, kwerendy, przygotowanie scenariusza i aranżacji, przez określanie i monitorowane punktów krytycznych i ryzyk, aż po działania PR. System tworzony jest we współpracy z muzealnikami, co pozwala informatykom szybko wdrażać zgłaszane przez nich pomysły i wnioski. Dzięki temu będzie on z jednej strony użyteczny, a z drugiej prosty i intuicyjny w obsłudze.

Oprogramowanie ma charakter uniwersalny i będzie przydatne nie tylko w muzealnictwie (wystawy narracyjne, odtwórcze), ale też w branżach eventowych i wystawienniczych (pokazy, targi i galerie).

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu – 615 046 zł, wysokość dofinansowania – 444 903,55 zł.