Wróć

Programy MKDNiS – ruszył nabór wniosków

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Wnioski można składać do 30 listopada.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich programów są przedstawione pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021.

Przypominamy, że wiele zadań, na które pozyskacie Państwo ministerialne środki, można zrealizować przy naszej pomocy. Z których programów warto skorzystać?

Badanie polskich strat wojennych – działania popularyzatorskie dotyczące badania strat wojennych i/lub badań proweniencyjnych: strona internetowa, wystawy z /lub bez towarzyszącego katalogu.

Muzeom, które już prowadzą lub zamierzają zająć się badaniami dotyczącymi poniesionych strat, polecamy moduł „Straty wojenne”, który jest częścią systemu Muzeo. Służy on do ewidencji muzealiów, których fizycznie w muzeum nie ma, ale jest ono w posiadaniu zapisów świadczących o tym, że znajdowały się w nim przed wojną. System pozwala na szczegółowy opis obiektu (także w języku obcym) oraz dołączenie do niego nieograniczonej ilości plików (zdjęć, skanów), co umożliwia jego dokładną weryfikację. W module jest także miejsce na umieszczenie katalogu stron internetowych i innych źródeł informacji o stratach wojennych, co może ułatwić poszukiwania. Co ważne, każda informacja może być udostępniana na stronie www również w języku obcym, co ułatwia odnalezienie obiektu obcokrajowcom. Zachęcamy do odwiedzenia przygotowanej przez nas strony dokumentującej straty wojenne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy http://www.stratywojenne.muzeum.bydgoszcz.pl. Funkcjonuje ona przy współpracy z systemem Muzeo.

Kultura cyfrowa – udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom muzealników, oferujemy im tworzenie profesjonalnych stron internetowych. Mogą one współpracować z systemem Muzeo lub być zupełnie od niego niezależne. Z naszych usług skorzystały już m. in. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy http://www.stratywojenne.muzeum.bydgoszcz.pl/, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/portal/, Muzeum Krakowa http://zbiory.mprl.pl/muzealia/ oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej http://cmentarz-wojenny.pl/

Groby i cmentarze wojenne w krajuzadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

W ramach tego programu Muzeum Ziemi Wałeckiej uruchomiło portal http://cmentarz-wojenny.pl/, który powstał we współpracy z naszą firmą. Oprócz interaktywnego planu cmentarza, wirtualnego spaceru po cmentarzu, interaktywnych map miejsc walk i pamięci, bogatego zbioru fotografii i dokumentów czy wyszukiwarki imion i nazwisk żołnierzy poległych na Wale Pomorskim, zawiera także moduł „Pamięć i szacunek dla bohaterów”, gdzie użytkownicy mogą zapalić wybranym lub wszystkim spoczywającym na cmentarzu żołnierzom wirtualny znicz.

Portal o podobnych funkcjonalnościach możemy także stworzyć w ramach programów Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju oraz Miejsca pamięci narodowej za granicą.

Wspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych.

Oprócz systemu Muzeo stworzyliśmy także system do zarządzania projektami – Ekspozeo, wspomagający organizację wystaw i wydarzeń. Narzędzie to pomoże muzeom opracowywać i przygotowywać dowolnie duże ekspozycje (zarówno stałe, jak i czasowe), poczynając od wstępnej koncepcji, przygotowania scenariusza i aranżacji, poprzez wszystkie prace związane z pozyskiwaniem eksponatów, kwerendy, aż po działania PR.

Programy, które umożliwiają pozyskanie środków na działania on-line i ich popularyzację w Internecie, to także:

  • Kultura dostępna – dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online; działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.
  • Kultura ludowa i tradycyjna – działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjne, w tym udostępnianie cyfrowych zasobów audiowizualnych oraz archiwalnych z zakresu programu oraz tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych.
  • Infrastruktura kultury – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej przez państwowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister.

Dodajmy jeszcze, że wiele prowadzonych przez Państwa działań możemy prezentować i promować na naszej stronie www.muzeon.pl. To portal stworzony dla muzealników oraz pasjonatów kultury i historii, na którym oprócz aktualnych informacji prezentowane są najciekawsze eksponaty, wystawy i wydarzenia muzealne.

Zapraszamy do współpracy!