Wróć

Witamy nowe muzeum

Lista muzeów, które pracują z systemem Muzeo stale się powiększa – w ostatnich dniach dopisaliśmy do niej Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Głowna siedziba Muzeum Okręgowego mieści się w pięknym, zabytkowym, XVII – wiecznym gmachu będącym częścią historycznego zespołu klasztornego. Muzeum powstało w 1935 roku, początkowo jako instytucja społeczna. Po 1945 roku funkcjonowało jako Muzeum Miasta Rzeszowa, a od 1951 roku – pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Jego zbiory są bardzo bogate: Dział Sztuki to ok. 15 tys. eksponatów, Dział Archeologii – kilkadziesiąt tysięcy, Dział Historyczny – ponad 20 tysięcy, a biblioteka – ponad 51 tysięcy (w tym XV – wieczny inkunabuł). Muzeum posiada również dwa oddziały: Muzeum Historii Miasta Rzeszowa i Muzeum Etnograficzne.

Dzięki zaangażowaniu muzealników i pisanym przez nich wnioskom placówce udaje się pozyskiwać środki zewnętrzne, które przeznaczane są na zakup kolejnych, wyjątkowych eksponatów, konserwację tych już posiadanych, a także remonty, modernizacje, adaptacje i zakup wyposażenia.

Mamy nadzieję, że wdrożony w MOR system Muzeo ułatwi rzeszowskim muzealnikom pracę, a nawiązana współpraca przyniesie obu stronom wiele satysfakcji.