Wróć

Nowe wyzwania, nowe narzędzia

Planowanie i organizacja wystaw jest jednym z najważniejszych (a jednocześnie bardzo wymagających i inspirujących) zadań stojących przed muzealnikami. Chcąc wesprzeć ich w tych działaniach pracujemy nad dalszym udoskonalaniem naszego systemu i wzbogacaniem go o dodatkowe funkcje. Nawiązaliśmy przy tym ścisłą współpracę z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości posiada w swoich zbiorach ponad 20 tysięcy eksponatów, które prezentowane są na wystawach stałych i czasowych. Rocznie odwiedza je ponad 100 tysięcy zwiedzających.

Odwiedzając każdy z pięciu oddziałów WMN możemy poznać historię Wielkopolski – od czasów zaboru pruskiego, przez największe zwycięskie powstanie w historii Polski, czyli Powstanie Wielkopolskie, po okres II wojny światowej i lata najnowsze. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII powstało w miejscu, w którym w październiku 1939 roku Niemcy utworzyli pierwszy w okupowanej Polsce obóz koncentracyjny. Mieszczące się na poznańskiej Cytadeli Muzeum Uzbrojenia prezentuje z kolei różne typy uzbrojenia niemieckiego i radzieckiego, a także historię zdobycia Poznania w 1945 roku przez Armię Czerwoną i udziału Polaków w walkach o stolicę Wielkopolski. W sąsiadującym Muzeum Armii „Poznań” przedstawiono historię Armii „Poznań” i najkrwawszej w 1939 roku – bitwy nad Bzurą. Najnowszą historię Polski poznamy zwiedzając Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i zbudowany pod jedną z willi na obrzeżach miasta schron przeciwatomowy, w którym na wypadek ataku miały się schronić władze Poznania. Warto dodać, że zachowało się w nim oryginalne, pochodzące z lat 50 – tych wyposażenie.

WMN stoi obecnie przed dużym wyzwaniem – budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Dotychczasowe mieści się na Starym Rynku i jest niewystarczające, by w pełni opisać historię zwycięskiego zrywu, pokazać wszystkie zbiory i organizować duże wydarzenia. Pomysł powiększenia Muzeum zrodził się przy okazji obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zyskał akceptację władz samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ogólnopolskiego środowiska naukowego.

Nowe muzeum stanie na Wzgórzu św. Wojciecha. Powstanie tam nowoczesna ekspozycja, z nowymi, pozyskanymi z różnych źródeł eksponatami, m.in. pamiątkami po znanym architekcie Rogerze Sławskim, podarowanymi muzeum przez jego wnuczkę.

***

Organizacja nowej wystawy stałej wymaga wiele pracy i zaangażowania, mnóstwa uzgodnień i setek godzin pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom muzealników postanowiliśmy rozbudować system Muzeo o nowy moduł, wspomagający organizację wystaw i wydarzeń. Narzędzie to pomoże muzeom opracowywać i przygotowywać dowolnie duże ekspozycje (zarówno stałe, jak i czasowe), poczynając od wstępnej koncepcji, poprzez wszystkie prace związane z pozyskiwaniem eksponatów, kwerendy, przygotowanie scenariusza i aranżacji, aż po działania PR. Tworzymy ten moduł wspólnie z muzealnikami z WMN, co pozwala nam szybko wdrażać zgłaszane przez nich pomysły i wnioski. Dzięki temu będzie on z jednej strony użyteczny, a z drugiej prosty i intuicyjny w obsłudze.

foto: fragment ekspozycji Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956/WMN Poznań