Wróć

Kto pyta…

…nie błądzi – mówi stare przysłowie. W pracy muzealników kwerendy są czymś na tyle powszechnym, że warto poszukać rozwiązań usprawniających i ułatwiających to działanie.

Jedną z ważnych i bardzo przydatnych części systemu Muzeo jest moduł „Kwerendy”, który umożliwia prowadzenie kwerend wewnętrznych, ale daje też możliwość stworzenia strony internetowej pozwalającej muzealnikom z innych placówek wyszukać obiekty do ewentualnego wypożyczenia. System zapisuje kwerendy, przedstawia obiekty (obraz i opisy), a w przypadku, gdy obiekt w podanym okresie jest niedostępny, automatycznie udziela odpowiedzi negatywnej.

Użytkownik systemu Muzeo może zarządzać zapytaniami, udzielać odpowiedzi i kontynuować działania aż do wypożyczenia, zaś system automatycznie przygotowuje pełną dokumentację. Dodatkowym udogodnieniem jest powiadamianie pracowników o nowych zapytaniach mailem lub sms-em.

Inne stare powiedzenie mówi, że nie warto wyważać raz otwartych drzwi. Jeśli chodzi o organizację kwerend, my już je dla Państwa otworzyliśmy. Wystarczy wejść…