Wróć

Cenne poloniki trafiły do Krosna

Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji przekazało Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie ponad 9000 poloników. Najstarsze z nich pochodzą z XVII wieku.

Przekazane muzeum zbiory to archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Najcenniejsze z nich to Złoty Krzyż Virtuti Militari i Francuska Legia Honorowa nadane płk. Leopoldowi Kraczkiewiczowi. Wśród eksponatów znajdują się tez m.in. zdjęcia Ignacego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego (z autografami), bogata kolekcja orłów polskich z legendarnym orłem I Pułku Ułanów Legionów Polskich tzw. „beliniackim”, szklany ryngraf patriotyczny podarowany państwu Bronisławie i Kazimierzowi Dłuskim z 1898 r., odręczne pisma gen. Władysława Sikorskiego z września 1939 r., odezwa Komitetu Organizacyjnego Gwardii Narodowej z 1848 r., oryginalna odezwa gen. Władysława Andersa do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie z 1943 r., przed – i powojenne plakaty, cenne grafiki oraz publikacje francuskie dotyczące historii Polski z okresu od XVII do XX w. Liczny jest unikatowy zbiór eksponatów należących do żołnierzy polskich oraz pamiątki patriotyczne, także z okresu „Solidarności”.