Wróć

Metadane dla dziedzictwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało standard metadanych integrujący dane z obszaru kultury i nauki. Jego zastosowanie umożliwi dostęp do wszystkich zasobów w przestrzeni cyfrowej z poziomu jednej wyszukiwarki.

Standard jest częścią pierwszego etapu projektu KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Nauki i Kultury. Jego celem jest uruchomienie platformy do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania cyfrowych zasobów dziedzictwa narodowego, dzięki czemu dostęp do poszukiwanych obiektów będzie znacznie łatwiejszy.

Standard metadanych projektu KRONIK@ został pozytywnie zaopiniowany przez Bibliotekę Narodową, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/