Wróć

Sprawozdanie czas złożyć

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania z działalności za ubiegły rok.

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na muzeach i jednostkach o charakterze paramuzealnym. Zakresem badania objęte są: działalność wystawiennicza, kulturalno – edukacyjna, wydawnicza, infrastruktura i wyposażenie obiektów, konserwacja i digitalizacja zbiorów oraz pracujący i zatrudnieni. Sprawozdania należy złożyć do 23 stycznia. Można je wypełnić za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. Bliższe informacje znajdują się na stronie https://www.nimoz.pl/aktualnosci/informacja-dla-muzeow-i-instytucji-paramuzealnych.html