Wróć

Nabór do „Kultury”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi nabór wniosków do Programu Kultura, realizowanego w ramach trzeciej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Program obejmuje dwa działania: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” (dla projektów inwestycyjnych) i „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” (dla projektów kulturalnych). Jego głównym celem jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Do składania wniosków uprawnione są m. in. publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na polu kultury. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi ok. 60 mln. euro, a poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na digitalizację zabytków, księgozbiorów i muzealiów.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Informacja o szkoleniu dla ew. beneficjentów dostępna tu: https://www.gov.pl/web/kultura/szkolenia-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-kultura–zgloszenia-do-28-stycznia-2020-r