Wróć

Konkurs dla muzealników

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu Musejon –  Kujawsko – Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku. 

Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz kujawsko – pomorski oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność muzealniczą, a także promocja działalności muzealnej.

Konkurs jest adresowany do muzeów działających na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Projekty mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Najlepsi zostaną nagrodzeni statuetkami i dyplomami. Jury może też przyznać nagrodę honorową za całokształt działalności muzeum lub osobie szczególnie zasłużonej dla działań muzealnych. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 31 maja br.

Dokumenty konkursowe należy przesłać w terminie do 28 lutego 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Konkurs MUSEJON

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/kultura-aktualnosci/35278-nabor-wnioskow-do-pierwszej-edycji-konkursu-musejon-kujawsko-pomorskie-muzealne-wydarzenie-roku