Wróć

Agregacja, integracja i wymiana – naukowo i praktycznie

29 listopada wzięliśmy udział w konferencji naukowej będącej częścią cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z ASP w Łodzi i Politechniką Łódzką.

Przewodnim tematem konferencji była agregacja i integracja danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali tematy związane m.in. z wymianą danych, przekazywaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o zabytkach za pomocą nowoczesnych technologii oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie zbiorami muzealnymi. My zajęliśmy się tematem ujęcia i prezentacji zasobów muzealnych z wykorzystaniem metod grupowania i strukturyzacji danych. Piotr Kucharczyk przedstawił również szereg zastosowanych w systemie Muzeo rozwiązań, które ułatwiają i usprawniają pracę muzealników i odpowiedział na wiele zadanych „na gorąco” pytań związanych np. z przechowywaniem plików multimedialnych czy scalaniem rekordów. Podkreślił też, że system Muzeo po zainstalowaniu nie jest zamknięty dla użytkowników.

– Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie muzealników – mówił. – To państwo jesteście współtwórcami tego systemu, bo tworząc go korzystaliśmy z wiedzy merytorycznej i doświadczenia zawodowego muzealników, konserwatorów i bibliotekarzy.