Wróć

Środki na digitalizację – ruszyła druga tura naboru wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór do drugiej rundy konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
Wnioski należy złożyć do 31 grudnia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej, jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, a także biblioteki.
Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć np. na digitalizację posiadanych zasobów kultury. Przypominamy, że zarówno samą digitalizację, jak i prezentację zdigitalizowanych zbiorów na platformach internetowych można przeprowadzić przy pomocy systemu Muzeo. Zapraszamy do współpracy!
Szczegółowe informacje na temat konkursu i wzory dokumentów znajdziecie Państwo na stronie www.polskacyfrowa.gov.pl.