Wróć

Muzeo – wersja MULTI

Muzeo Multi pozwala na współpracę wielu instytucji muzealnych, w tym również zagranicznych. Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie na etapie wdrożenia może być to np. wspólne udostępnianie zbiorów do kwerendy zdalnej, wspólne użytkowanie Wirtualnego Muzeum, Repozytorium Multimediów oraz innych programów, aplikacji i portali.