TO
NOWOCZESNY
KOMPLEKSOWY
NIEZAWODNY
MUZEO
SYSTEM DO WSPOMAGANIA PRACY MUZEUM

 
WDROŻENIA
 
UŻYTKOWNIKÓW
I NIEZLICZONE ILOŚCI OBIEKTÓW

O SYSTEMIE

MUZEO to system uniwersalny, kompleksowy i elastyczny, wspomagający pracę muzeów, instytucji kultury oraz prywatnych kolekcjonerów. Doskonale nadający się również do obsługi galerii, bibliotek, archiwów a także instytucji zajmujących się dokumentowaniem oraz upowszechnianiem posiadanych lub tymczasowo powierzonych dóbr kultury i nauki. System w szczególności wspiera obszary z zakresu:

 • ochrony i zarządzania zbiorami,
 • promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • administracji i finansów w zakresie adekwatnym do wyżej wymienionych.

MUZEO to system unikatowy wśród produktów oferowanych na polskim rynku.

 • Jest prosty i wygodny w obsłudze.
 • Jest produktem stworzonym w Polsce, rozwijanym i aktualizowanym.
 • Stosuje się do wykładni prawa polskiego oraz standardów międzynarodowych.
 • Wszechstronny, wspomaga pracę na każdym stanowisku ułatwiając planowanie działań, gromadzenie i sprawne wykorzystanie zebranych danych i informacji.
 • Dostosowywany indywidualnie do potrzeb każdej instytucji i użytkownika.
 • Nie posiada ograniczenia tekstu opracowań oraz ilości dodanych plików.
 • Współdziała z wieloma programami i systemami informatycznymi.
 • Gwarantuje bezpieczeństwo danych.
 • Umożliwia szybką i bezpłatną publikację wybranych obiektów i wydarzeń muzealnych na portalu MuzeOn
 • Dostępny na każdym urządzeniu z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Szczególny wpływ na unikatowość systemu, miała szeroko zakrojona współpraca naszych programistów i informatyków z muzealnikami, konserwatorami, bibliotekarzami oraz innymi grupami zawodowymi znajdującymi się w gronie użytkowników pracujących z systemem na co dzień. Korzystając z wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia zawodowego poszczególnych grup, wypracowaliśmy szereg nowatorskich a zarazem prostych rozwiązań, pozwalających na realizację jednego z naszych podstawowych założeń, jakim jest indywidualizacja systemu do rodzaju placówki, kategorii zbiorów oraz użytkownika.

W gronie naszych zainteresowań pozostaje dbałość o ciągły rozwój systemu oraz jego aktualizację. Oprócz paneli podstawowych w systemie znalazł się szereg opcji dodatkowych wprowadzanych na życzenie klienta, zaś pozostając w duchu postępu technicznego, zadbaliśmy o wyposażenie systemu w aplikację dedykowaną,  pozwalającą na pracę niektórych funkcjonalności przy użyciu telefonu komórkowego czy też urządzeń mobilnych. Dbałość o ciągły rozwój systemu, aktualizację i wprowadzenie udogodnień technicznych pozwoliło nam na realizację kolejnego z naszych podstawowych założeń, jakim jest podążanie za nowatorskimi rozwiązaniami informatycznymi, mającymi na celu wsparcie użytkownika i zapewnienie mu wysokiego komfortu pracy.

Wymagania minimalne dotyczące instalacji serwera:

Procesor: 2 GHz lub szybszy
Pamięć: 4 GB lub większa
Dysk twardy: minimum 4GB + dane.
System: Windows 7, 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 lub nowsze. Linux.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pracy systemu oraz do współpracy.

Jako zespół pozostajemy otwarci na Państwa sugestie.

ROZWIĄZANIA

ARCHIWA

 • Archiwum fotograficzne
 • Archiwum dokumentów
 • Archiwum słowa mówionego

  Gromadzenie kopii cyfrowych zbiorów:

 • skany pozytywów (zdjęć),
 • negatywów
 • diapozytywów
 • archiwaliów
 • zdjęć cyfrowych muzealiów
 • dokumentów
 • zbiór materiałów dźwiękowych i audiowizualnych
 • relacje itp.
  Moduł umożliwia tworzenie kolekcji z wprowadzonych wpisów.

 • EKSPOZEO – PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE WYSTAWAMI

 • planowanie wystaw
 • projektowanie/przygotowanie scenariusza
 • zarządzanie muzealiami i innymi obiektami
 • asety/teksty
 • zapytania kwerendowe
 • ruch muzealiów
 • administracja/budżetowanie
 • analiza zajętości osób
 • publikacja na www

  http://ekspozeo.pl/

 • Muzeo – web

  Z systemu Muzeo można korzystać poprzez przeglądarki internetowe Chrom, Safari, Firefox, Opera, Edge.
  Dostępny z każdego urządzenia, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa.

  Muzeo OPEN

  System dla małych muzeów, ośrodków kultury i nie tylko.

 • Pełna ewidencja muzealiów,
 • Wydruk karty obiektu, wydruk księgi,
 • Możliwość dodania pól do uzupełnienia,
 • Dane specyficzne w zależności od rodzaju obiektu,
 • Spis wydarzeń, wystaw, eventów,
 • Ruch muzealiów,
 • Konserwacja,
 • Widok obiektów kafelkowy lub wg listy,
 • Nieograniczona ilość dodanych plików,
 • Automatyczny zapis
 • Udostępnianie wydarzeń i wizerunków muzealiów na portalu MuzeON,
 • Help-wsparcie bezpośrednie z systemu,

 • WYSZUKIWANIE/FILTROWANIE

 • filtrowanie zaawansowane z wykorzystaniem operatorów logicznych i możliwością redagowania warunków
 • filtrowanie pełnotekstowe

 • EWIDENCJA ZBIORÓW

  Zarządzanie muzealiami

  • księga wpływów, warunki pozyskania
  • księgi inwentarzowe
  • księga depozytów
  • księga braków
  • rejestr pomocniczy, w tym obiektów nie będących muzealiami
  • filtrowanie, przeszukiwanie i przetwarzanie danych
  • raportowanie
  • edycja grupowa
  • kopiowanie obiektów

  KOMISJE GROMADZENIA MUZEALIÓW

  • oferty nabycia muzealiów i innych obiektów
  • kontrola dokumentów i obiektu od oferty po decyzję
  • dokumentacja (umowy, protokoły, prawa)

  DOKUMENTACJA

  Automatyczne tworzenie wydruków:

  • karta obiektu
  • księga inwentarzowa, ewidencyjna, depozytowa itp.
  • umowy
  • protokoły
  • licencje
  • sprawozdanie GUS

  SKONTRUM/ INWENTARYZACJA

  • aplikacja skontrum na urządzenia mobilne
  • kontrola za pomocą czytnika kodów
  • druk zarządzenia, lista obiektów, raport pokontrolny, zestawienia itp.

  SŁOWNIKI

  • wpisy hierarchiczne
  • zarządzanie uprawnieniami
  • tłumaczenie na inny język
  • ujednolicanie wpisów

  RAPORTY

  • tworzenie autoraportów
  • statystyki
  • raporty dot. muzealiów, repozytorium, biblioteki, archiwum

  UŻYTKOWNICY

  • nadanie uprawnień użytkownikom
  • zarządzanie uprawnieniami

  KOLEKCJE

  • tworzenie kolekcji oraz przypisanie do nich gromadzonych w muzeum i zapisanych w systemie muzealiów

  PODGLĄD OBIEKTÓW 3D

  REPOZYTORIUM

  • zarządzanie plikami
  • multimedia

  DIGITALIZACJA

  • współpraca międzydziałowa
  • zlecenia digitalizacji

  KONSERWACJA

  • zlecenia konserwatorskie
  • współpraca międzydziałowa
  • ocena stanu zachowania (edytor graficzny)
  • pełna dokumentacja

  STRATY WOJENNE

 • kolekcje strat wojennych
 • źródła informacji o stratach
 • rejestr zbiorów utraconych w wyniku działań wojennych
 • gromadzenie, archiwizowanie, przetwarzanie oraz przeszukiwanie zebranych informacji

 • KWERENDY

  • kwerendy wewnętrzne na potrzeby własne
  • kwerendy zewnętrzne (strona www) dla użytkowników spoza muzeum

  BIBLIOTEKA/KATALOG ON-LINE

  • ewidencja zbiorów bibliotecznych według MARC 21
  • ewidencja wypożyczeń
  • import opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej
  • import opisów bibliograficznych z plików np. z Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich „KaRo”
  • przegląd egzemplarzy w katalogu on-line, rezerwacje, zmiana terminów

  WYDARZENIA/LEKCJE

  • wystawy
  • organizacja wydarzeń
  • planowanie, rejestr lekcji i warsztatów
  • zajętość osób

  RUCH MUZEALIÓW

 • kontrola procesu przemieszczania muzealiów wewnątrz muzeum jaki i użyczenia
 • umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze, opinie konserwatorskie, dokumenty magazynowe
 • alarmy terminów

 • ADMINISTRACJA/ FINANSE

  • dziennik korespondencji, rozliczenia, dokumentacja, rejestr terminów
  • harmonogram urlopów i zajętości
  • rejestry danych o kooperantach, dokumentach, rozliczeniach, dostępach, grupach itp.
  • sprzedaż biletów i usług muzealnych oraz książek i innych akcesoriów (z użyciem drukarek fiskalnych)
  • wydruk biletów, faktur i paragonów
  • frekwencja i statystyki wydarzeń
  • fakturowanie sprzedaży i zakupów
  • obliczanie kosztów i delegacji oraz rozliczanie materiałów
  • współpraca z systemami finansowo – księgowymi

  MuzeON

  • udostępnianie wydarzeń oraz wizerunków muzealiów zapisanych w systemie Muzeo, na ogólnodostępnym portalu

  HELP

  • wsparcie bezpośrednie z systemu
  • opis funkcjonalności

  IMPORT DANYCH

  • przeniesienie danych z plików i innych systemów

  ARCHEOLOGIA

  • wizualizacja wykopalisk na mapie
  • stratygrafia

  AKTUALNOŚCI

  Biblioteka w muzeum.

  Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami książek, czasopism, i innych publikacji znajdujących się w muzeum lub instytucji kultury.

  Dzięki niemu moż...

  Międzynarodowy Dzień Muzeów

  Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest corocznie 18 maja. Jest to dzień dedykowany sztuce, kulturze i dziedzictwu narodowemu, mający na celu promowanie muzeów oraz świadomości społec...

  Wyświetl wszystkie

  REFERENCJE

  • Muzeo to profesjonalny oraz łatwy w obsłudze program wykorzystywany w naszym Muzeum do ewidencjonowania zbiorów. Współpraca z tworzącą go firmą fpsystem Franciszek Pacewicz przebiega bez zarzutu. W razie potrzeby firma zapewnia szybkie i fachowe wsparcie techniczne, zawsze w życzliwej atmosferze.

   Sławomir M. Paszkiet

   dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

   W imieniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oświadczamy, iż firma fpsystem Franciszek Pacewicz wykonała wdrożenie systemu Muzeo na potrzeby projektu „E – Muzeum – digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego” w ramach umowy 356/2018 z dn. 21.11.2018

   Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie, iż system Muzeo w pełni spełnił nasze oczekiwania. Doświadczenie firmy pozwoliło na sprawne i szybkie przeprowadzone wdrożenia. Bogate funkcjonalności oprogramowania ułatwiają pracę naszym muzealnikom, automatyzując wiele działań. Firma wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wykazując się należytą starannością w realizacji zleceń. Przedstawiciele firmy wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, dbając przy tym o jak najwyższy poziom usług.

   Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy z pełnym przekonaniem polecić firmę fpsystem Franciszek Pacewicz jako dostawcę systemu do zarządzania instytucjami muzealnymi a także wykonawcę dodatkowych usług programistyczno – informatycznych.

   Bartłomiej Szewczyk

   Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

   W imieniu Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaświadcza się, ze firma fpsystem Franciszek Pacewicz, współpracuje z Muzeum od 2012 r. przy personalizowaniu oprogramowania MUZEO , który przeznaczony jest m.im. do ewidencji zbiorów muzealnych oraz wspomaga zarządzanie usługami w instytucjach kultury.

   Wykonawca systemu posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie umożliwiające właściwe i profesjonalne przeprowadzenie projektu zgodnie z zawartą umową opieki. Osoby oddelegowane do kontaktu z Muzeum wykazują się uczciwością i rzetelną współpracą z naszą instytucją. Sprawnie reagują na nasze zgłoszenia i prośby. Firma wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, niejednokrotnie wychodząc na przeciw naszym indywidualnym oczekiwaniom.

   Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z pełnym przekonaniem może polecić firmę fpsystem Franciszek Pacewicz jako godnego zaufania dostawcę usług informatycznych.

   mgr Kinga Długosz

   Zastępca Dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych

  • Muzeum Stutthof w Sztutowie

   System spełnił nasze oczekiwania jako narzędzie ułatwiające pracę ze zbiorami muzealnymi. Prosty w obsłudze, bardzo intuicyjny, wyczerpujący wszystkie czynności związane z ewidencją zbiorów od momentu pracy komisji ds. pozyskiwania zbiorów do chwili umieszczenia obiektu w magazynie. Po zakończeniu procesu ewidencji zbiorów oraz publikacji ich w postaci katalogu na stronie internetowej, na pewno skorzystamy z dodatkowych funkcji, jak moduł digitalizacji czy skontrum. Firma fpsystem Franciszek Pacewicz wzorowo wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków, dbając o wysoką jakość usług i wzajemnych relacji. Pracownicy firmy na zgłaszane problemy reagują szybko, a ich pomoc cechuje życzliwość i rzetelność. Wysokie kwalifikacje, doskonała organizacja oraz kompetencje i zaangażowanie pracowników składają się na wizytówkę firmy, którą mogę polecić jako partnera godnego zaufania.

   Piotr Tarnowski

   dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

   System Muzeo w pełni spełnił nasze oczekiwania, jako program, który jest w dużym stopniu intuicyjny i pozwala w prosty sposób wprowadzić dane do sprawnego funkcjonowania muzeum i dbania o obiekty z kolekcji Muzeum Manggha.

   Dodatkowo dzięki staraniom pracowników fpsystem Franciszek Pacewicz udało odzyskać się wszystkie informacje z poprzedniego programu (MusNET), z którego korzystaliśmy, a które myśleliśmy, że bezpowrotnie utraciliśmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musieliśmy wprowadzać danych od początku, a jedynie uzupełnić braki.

   Pracownicy tej firmy wykazują się rzetelnością i szybko reagują na zgłoszone im z naszej strony prośby. Służą również fachowym doradztwem i wykazują się dużym profesjonalizmem świadczonych usług.

   Firma fpsystem Franciszek Pacewicz jest godnym polecenia partnerem dla wszystkich muzeów zainteresowanych zakupem programu tego typu. Nasze Muzeum z pewnością również w przyszłości skorzysta z rozszerzenia funkcjonalności systemu w postaci innych dostępnych modułów.

   Bogna Dziechciaruk-Maj

   Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

  • Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

   System Muzeo spełnił całkowicie nasze oczekiwania, jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, zawiera nie tylko niezbędne dla muzeum funkcjonalności, ale również funkcjonalności i aplikacje, które w ciekawy sposób ułatwiają naszą pracę.

   Wdrożenie zostało przeprowadzone szybko i sprawnie, system działa bez zarzutu. Firma fpsystem w ciągu 14 dni wykonała również dodatkowe moduły do ewidencji archiwaliów i repozytorium plików z tym związanych. Moduły te już są używane przez naszych pracowników.

   Z przyjemnością polecamy system Muzeo i firmę fpsystem Franciszek Pacewicz wszystkim muzeom zainteresowanym zakupem systemu do obsługi prac muzealnych.

   mgr Danuta Janusz

   Kierownik Biblioteki i Archiwum Naukowego Muzeum Tatrzańskiego

  • Muzeum w Chorzowie

   Z programem Muzeo Muzeum w Chorzowie rozpoczęło testy na początku kwietnia 2020 r. Po podjęciu decyzji o wdrożeniu w placówce (oraz przyszłym Muzeum Hutnictwa) sam proces migracji z dotychczas użytkowanego programu Musnet przebiegł w zaplanowany i uzgodniony z firmą fpsystem Franciszek Pacewicz sposób. Program Muzeo spełnia oczekiwania Muzeum w Chorzowie – zarówno pod względem realizacji standardów oczekiwanych od nowoczesnego muzealnictwa, jak i względem potrzeb zgłaszanych przez Muzeum. Z perspektywy Muzeum w Chorzowie ważnym elementem była m.in. możliwość znaczącego ułatwienia pracy z dużą liczbą różnorodnych obiektów (kilkadziesiąt tysięcy) – począwszy od numizmatów, przez fotografie i pocztówki, do narzędzi i strojów. Muzeo umożliwia również łatwą pracę zdalną, co jest dla nas niezwykle ważne.

   dr Dawid Keller

   kierownik Działu Naukowo-Badawczego Muzeum w Chorzowie

  • Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu

   W imieniu Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu z przyjemnością zaświadczam, ze firma fpsystem Franciszek Pacewicz zasługuje na wyrazy uznania i polecenie jej usług.

   Z firmą tą współpracujemy od 2009, kiedy to został w naszym muzeum wdrożony system Muzeo. Jest to system służący nie tylko do ewidencji zbiorów muzealnych, ale i zarządzania całą instytucją muzealną. W ciągu minionych lat program jest nieustannie rozwijany i doskonalony, dzięki czemu, mimo iż jesteśmy niewielkim muzeum, możemy być dumni z posiadania programu muzealnego na najwyższym poziomie.

   Firma wywiązuje się precyzyjnie z wszelkich umów i przyjętych zleceń, wykonując je terminowo, często dodając gratisowo dodatkowe usprawnienia i modyfikacje, wykazując się nie tylko profesjonalną wiedzą programistyczną ale i znajomością muzealnej specyfiki. Wysoko cenimy szybkie i sprawne reagowanie na nasze zgłoszenia oraz osobiste zaangażowanie w realizację naszych zgłoszeń. Nasze Muzeum obsługuje od lat niezmienny, dedykowany zespół osób, który na bieżąco jest do naszej dyspozycji. Oprócz bieżącej obsługi dotyczącej systemu Muzeo możemy liczyć na tę firmę przy obsłudze serwera, wsparciu dot. innych użytkowanych przez nas aplikacji i programów a nawet doradztwie przy zakupie sprzętu komputerowego.

   Obecnie wraz z naszymi muzeami partnerskimi Karlina i Göhren(Niemcy) dzięki firmie fpsystem realizujemy wspólne zadanie – Transgraniczne Muzeum Wirtualne. Przy funkcjonowaniu tego portalu wykorzystane będzie właśnie użytkowany przez te muzea system Muzeo. Transgraniczne Muzeum Wirtualne będzie pozwalało na łatwe w obsłudze tworzenie wspólnych wirtualnych wystaw na podstawie obiektów zewidencjonowanych w systemie Muzeo każdego z muzeów. Dodatkowo w przygotowaniu jest szereg aplikacji, które zwiększą atrakcyjność i funkcjonalność Transgranicznego Muzeum Wirtualnego . wśród nich będzie Biblioteka Cyfrowa, Multimedialne Przewodniki po trzech regionach i Multimedialne Prezentacje Historyczne i Transgraniczny Wirtualny Box Promocji. Mieliśmy okazję zapoznać się z kilkoma wersjami prezentacji muzealiów zewidencjonowanych w systemie Muzeo na stronach WWW z możliwością ich przeszukiwania i sortowania, były one funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie. Dlatego do realizacji tego projektu wybraliśmy firmę fpsystem.

   Ze względu na partnera niemieckiego system został uzupełniony w wersję niemieckojęzyczną, będzie zawierał również muzealny słownik polsko niemiecki. W fazie końcowej jest też tworzenie wspólnego dla naszym muzeów Transgranicznego Repozytorium Cyfrowego. Liczba unikalnych użytkowników systemu Muzeo to obecnie 42 osoby, przewidywane jest zwiększenie ich ilości.

   W ramach współpracy partnerskiej firma fpsystem opracowuje również aplikację poszerzającą istniejący obecnie w Muzeo moduł sprzedaży biletów do modułu rezerwacji i wspólnego biletowania dla kilku muzeów z odpowiednimi bonifikatami.

   Na podstawie naszych długoletnich doświadczeń, jak i informacji przekazanych nam przez muzea, które również korzystają z usług fpsystem Franciszek Pacewicz, możemy z pełnym przekonaniem rekomendować usługi tej firmy, podkreślając ich profesjonalizm, terminowość i wysoką jakość.

   mgr Magdalena Suchorska-Rola

   Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej

  REALIZACJE

  Wiadomość została wysłana

  KONTAKT